CAOSUGIONG.COM

Cung cấp chất lượng cao

Ngày mới bắt đầu trồng cao su cho “đại gia “ Phú Giáo !!

Bầu hạt tầng lá giống Rriv 209 đã sẵn sàng cho chuyến đi không chờ sáng vào ngày mai !!

Mưa đều trên diện rộng ! Gò Dầu ..Tây Ninh hôm nay trồng mới bầu hạt tầng lá giống BP 235

Những bầu hạt tầng lá giống Rriv209 đang chờ Bình Long, Củ Chi, Phú Giáo…

Một chủ nhật thật đúng nghĩa với Khách Hàng từ Trảng Bàng, Gò Dầu, Củ Chi, Hớn Quản !

Bài viết từ CaoSuGiong.com
Đặc tính giống cao su
Tư vấn kỹ thuật