CAOSUGIONG.COM

Cung cấp chất lượng cao

Mưa đều trên diện rộng vẫn là thời điểm thích hợp cho đất trồng Cao su muộn ..!!!!

Ngày bận rộn tại Cao su giống Hạnh …03.08.2019

Giao stump trần giống RRIV 209 về Đạ Tẻ, Lâm Đồng trồng mới 04 hecta

Sáng Chủ Nhật giao cây giống cao su RRIV 209 về Long Hưng, Bù Nho, Bình Phước

Giao cây giống cao su BP 235 đến Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh

Bài viết từ CaoSuGiong.com
Đặc tính giống cao su
Tư vấn kỹ thuật