CAOSUGIONG.COM

Cung cấp chất lượng cao

Bầu hạt Rriv 209 đang tươi xanh lên từng ngày …dù Bến Củi vẫn còn trong những ngày chờ mưa thêm lần nữa !!!

Cuối tuần … Từ vài bầu Cao su trồng dặm ! Đến vài chục ngàn bầu trồng mới !!

Giao bầu 2 tầng lá giống Rriv209 trồng mới Cao su trên đất xen canh trồng Mì

Caosugiong.com ký hợp đồng trồng mới giống RRIV209 cho vườn cây vừa thanh lý 4 hecta trồng giống VM 515 từ năm 1990

Cao su liên tiếp đem về bãi nhà chăm sóc tầng lá cho mùa trồng mới !!

Bài viết từ CaoSuGiong.com
Đặc tính giống cao su
Tư vấn kỹ thuật