CAOSUGIONG.COM

Cung cấp chất lượng cao

Hợp đồng đã chuẩn bị cho mùa trồng mới 2020 vào những ngày mưa chiều tối của tháng 11 /2019

Nắng nóng liên tiếp sau duy nhất 01 ngày mưa dầm do ảnh hưởng bão.!!

Hợp đồng đã chuẩn bị cho mùa trồng mới 2020 vào những ngày mưa chiều tối của tháng 11 /2019

Đã vào tháng 11 .. Tây Ninh trời vẫn mưa

23.10.2019 – Bù Đăng Bình Phước vào những ngày còn mưa nên khách hàng chuẩn bị trồng mới bầu hạt tầng lá giống Rriv209 vừa chuyển đến trưa nay

Bài viết từ CaoSuGiong.com
Đặc tính giống cao su
Tư vấn kỹ thuật