CAOSUGIONG.COM

Cung cấp chất lượng cao

Các giống cao su phù hợp với phương pháp cạo mủ áp khí Ethylene

Tháng 9 còn mưa và vẫn còn trồng Cao su !

Cao su của những ngày mưa kéo dài .. hãy đồng hành với thời tiết đang rất thuận lợi cho trồng dặm và trồng mới !

Vườn bầu hạt chuẩn bị cho tháng 4/2020

Tây Ninh .. Tỉnh nhà lựa chọn giống Bp235 trồng mới vào những ngày mưa đều trong tháng 8

Bài viết từ CaoSuGiong.com
Đặc tính giống cao su
Tư vấn kỹ thuật