CAOSUGIONG.COM

Cung cấp chất lượng cao

Caosugiong.com nhận trồng 600 bầu hạt 01 tầng lá cao su giống LH 90/952 tại Dầu Tiếng – Bình Dương

Mượn sân bãi nhà cạnh bên để đặt 3.000 bầu cao su giống PB235

Chuẩn bị giao cây và trồng mới cho khách hàng tại Lộc Ninh – Tây Ninh, Dầu Tiếng – Bình Dương

Bầu hạt giống Bp235 cắt ngọn và lên tầng lá ổn định tại cơ sở Cao su giống Hạnh

Bầu hạt lai giống Bp235 da đen chuẩn bị cho tháng 6/2018

TIN TỨC CAO SU GIỐNG

VIDEO CỦA CAOSUGIONG.COM

ĐẶC TÍNH CÁC GIỐNG CAO SU

cung cấp cây giống cao su RRIV 209

VM515

+ Nguồn gốc: Xuất xứ Malaysia. Phổ hệ: chưa xác định. + Dạng cây: Thân… Đọc thêm
cung cấp cây giống cao su RRIV 209

RRIM 712

Sinh trưởng KTCB: Sinh trưởng dưới trung bình, bằng hoặc thấp hơn các giống phổ… Đọc thêm
cung cấp cây giống cao su RRIV 209

GT 1

Sinh trưởng KTCB: Trung bình, ổn định. Ở vùng thuận lợi Đông Nam bộ và… Đọc thêm

TƯ VẤN KỸ THUẬT