CAOSUGIONG.COM

Cung cấp chất lượng cao

Hợp đồng giao cho khách hàng vào tháng 2/2020 vừa hoàn tất sáng nay ! Ngày cuối của tháng 11 .!

Tháng 12 !..tháng cuối năm với những bận rộn, lo toan ,tất bật chăm sóc vườn cây cho tháng 2/2020 trồng mới !

Hợp đồng đã chuẩn bị cho mùa trồng mới 2020 vào những ngày mưa chiều tối của tháng 11 /2019

Nắng nóng liên tiếp sau duy nhất 01 ngày mưa dầm do ảnh hưởng bão.!!

Hợp đồng đã chuẩn bị cho mùa trồng mới 2020 vào những ngày mưa chiều tối của tháng 11 /2019

Bài viết từ CaoSuGiong.com
Đặc tính giống cao su
Tư vấn kỹ thuật