CAOSUGIONG.COM

Cung cấp chất lượng cao

Giao bầu 2 tầng lá giống Rriv209 trồng mới Cao su trên đất xen canh trồng Mì

Caosugiong.com ký hợp đồng trồng mới giống RRIV209 cho vườn cây vừa thanh lý 4 hecta trồng giống VM 515 từ năm 1990

Cao su liên tiếp đem về bãi nhà chăm sóc tầng lá cho mùa trồng mới !!

Bầu hạt giống Rriv209 và Pb235 đã sắp xếp vào bãi chuẩn bị tầng lá cho trồng mới vào tháng 6

Sẵn sàng cho 30 hecta trồng mới vào tháng 6/2019

Bài viết từ CaoSuGiong.com
Video giới thiệu
Đặc tính giống cao su
Tư vấn kỹ thuật