CAOSUGIONG.COM

Cung cấp chất lượng cao

🌧🌧🌧Trời vẫn mưa vào tháng 10 …

🚚🚚🚚Giao cây đến Vĩnh Cửu – Đồng Nai hơn 400km ngày 3.10.2019😊👆👆👆

Giao bầu hạt tầng lá Rriv 209 đến Vĩnh Cửu, Đồng Nai

☔☔☔Tây Ninh đang đón cơn mưa rào vào tối nay ..

Những ngày còn mưa kéo dài và Cao su vẫn được khách hàng chọn lựa trồng mới vào chiều nay !

Bài viết từ CaoSuGiong.com
Đặc tính giống cao su
Tư vấn kỹ thuật