Bầu hạt giống Bp235 chuẩn bị về bãi nhà tiếp nối cho bầu tầng lá đã trồng !.. và 10.000 bầu cho kịp trồng mới vào cuối tháng 7 đã sẵn sàng ngay hôm nay ! Quý khách liên hệ qua : Cao su giống Hạnh 01695.41.51.21 Rất mong sự quan tâm ủng hộ để được tư vấn cho khách hàng trên mọi tỉnh thành !!
Facebook
Google+
Twitter