36223106_2064901590443120_1411132413001596928_n

Đến xã Phước Vinh khi trời chưa kịp sáng !
Hoàn thành khâu chuẩn bị để tháng 8 này sẽ trồng mới gần 4 hecta !
Quan trọng ở sự tín nhiệm nên lần này gặp lại sau 10 năm .. khách hàng vẫn là “Thượng đế “…..
Bầu hạt cắt ngọn giống Bp235 đã có chủ và tình thân này được biểu hiện với những bầu hạt đã xếp thành hàng !

Facebook
Google+
Twitter