Từ sáng đến trưa Tây Ninh trời nắng dịu !! Bầu hạt giống Bp235 lại được đem về bãi nhà chăm sóc kịp trồng mới tháng 9/2018 
Hãy gọi cho tôi đặt giống ngay từ hôm nay . Mrs Hạnh 01695415121.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter