39020353_2112066519059960_2534114211689136128_n

Bầu hạt cắt ngọn giống Rriv 209 chuẩn bị cho khách đặt hàng qua trang nhà  Caosugiong.com !! 
Cám ơn đã tin tưởng khi cơ sở Cao su giống Hạnh giao hàng tận nơi !!

Facebook
Google+
Twitter