36918935_2076687942597818_8971529285059739648_n
Luôn tiếp nối và sẽ không gián đoạn cho những khách hàng đã chọn và đầu tư vào cây cao su trong năm nay !.. Đã hơn 10.000 bầu có thể đáp ứng trồng mới từ cuối tháng 7 !
Facebook
Google+
Twitter