Tây Ninh mưa nhỏ hạt từ chiều và vẫn vậy …!!…cứ thế khách hàng từ Bến Củi ,Bàu Cỏ và Bến sắn đồng loạt trồng Cao su ! Bầu hạt giống Rriv 209 chiều nay đã về đất mới vào những ngày cuối tháng 6 này !!..

Facebook
Google+
Twitter