Bầu hạt giống Rriv 209 sau 20 ngày chăm sóc tại bãi nhà !!
Quý khách có nhu cầu trồng mới vào tháng 5/2018 xin liên hệ Mrs Hạnh 01695.41.51.21

Facebook
Google+
Twitter