351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

Bầu hạt giống Rriv209 chưa kịp lên tầng lá già đã giao cho khách hàng xã Dakia Bù Đốp Tỉnh Bình Phước chăm sóc thêm 20 ngày nữa sẽ trồng !
Xin cảm ơn sự tin tưởng tuyệt đối này !!!

 

Gọi ngay