Những bầu hạt sau 20 ngày tại bãi nhà !!Quý khách hàng liên hệ Cao su giống Hạnh : 01695.41.51.21 để lựa chọn giống tốt nhất cho mùa trồng mới năm nay !!!

Facebook
Google+
Twitter