Bầu hạt giống Bp235 da đen lên xe về bãi nhà chuẩn bị kế tiếp cho trồng mới vào tháng 6/2018
Đặt hàng sớm !! Cây đang chờ chủ !..
Quý khách hàng xin liên hệ Cao su giống Hạnh :01695.41.51.21

Facebook
Google+
Twitter