Trời nắng liên tiếp nhiều ngày !!.. khách hàng xã Truông Mít ghé lại vào chiều tối ..và hợp đồng trồng mới bầu hạt tầng lá giống Rriv 209 vẫn là sự lựa chọn hàng đầu cho vùng đất miền Đông nam bộ trong năm nay !…

 

 

 

Facebook
Google+
Twitter