351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

Share on facebook

Bến Củi đã có mưa rồi !!
Mưa đến như mong đợi .. hơn 60 phút từ lúc 11h…. Mưa đều cũng đồng nghĩa với hợp đồng trồng mới sẽ bắt đầu..
Vài hình ảnh ….
****Sau mưa của những bầu hạt tại Cao su giống Hạnh vẫn còn chờ khách hàng đến nhận …

Đã có nhiều cuộc gọi đặt hàng !!!
Từ những bầu cắt ngọn đến những bầu vừa tầng non kể cả những bầu tầng lá ổn định …và 
Giống Rriv209 và Bp235 hôm nay !

Gọi ngay