351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

cao su giong

cao su giongSản lượng cao su thiên nhiên (NR) tăng 2,8% từ giữa tháng 4 năm 2010 tới tháng Giêng năm 2011. Theo ước tính tạm thời do Hội đồng cao su, tiêu thụ cao su đã tăng 1,8%, tăng nhẹ so với 1,6% trong khoảng thời gian tháng 4-12. Tiêu thụ cao su thiên nhiên đã đảo ngược lại vào tháng Giêng, với mức tăng 1,3% so với tăng trưởng âm 1,3% trong tháng 12. Trong tháng Giêng, mức tiêu thụ tăng lên 81.000 tấn so với 77.500 tấn trong tháng 12 năm 2010.
Sản lượng trong tháng Giêng tăng lên 98.800 tấn so với 97.500 tấn trong cùng tháng năm ngoái, tăng 1,3%. Sản lượng trong giai đoạn từ tháng 4 tới  tháng Giêng đã tăng đến 749.950 tấn so với 729.250 tấn trong cùng kỳ năm tài chính vừa qua.

Trong cùng kỳ, tiêu thụ tăng lên 789.230 tấn so với 775.565 tấn cùng kỳ năm tài chính trước.


Theo Business-Standard – TL)
(Nguồn: http://www.itpc.gov.vn)

Gọi ngay