Trồng cây cao su lh 90952 tại bến cát bình dương

Vùng đất hôm qua đã có màu xanh,màu của lá cao su ,cùng với bao nhiêu mồ hôi của những con người đang hiện diện góp sức cho dòng nhựa trắng tuôn trào vào những năm 2018 và. ..hơn mười năm sau nữa..!!!

Trồng cây cao su lh 90952 tại bến cát bình dương

Trồng cây cao su lh 90952 tại bến cát bình dương

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter