351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

So với kế hoạch năm, doanh thu và lợi nhuận lần lượt bằng 38% và 40% kế hoạch.

Cao su Đồng Phú lợi nhuận 5 tháng đạt trên 176 tỷ đồng
 

CTCP Cao su Đồng Phú (Mã: DPR) công bố kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, tháng 5, giá trị sản lượng hàng hóa đạt 41,9 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 14,5 tỷ đồng.

Lũy kế 5 tháng, doanh số đạt 490,4 tỷ đồng, hoàn thành 38% kế hoạch năm. Lợi nhuận dạt 176,3 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch năm 2011.

Tính đến cuối tháng 5, sản lượng cao su của công ty đạt 2.924tấn, thực hiện được 20% kế hoạch.

Trong kỳ, công ty chế biến được 969,6 tấn, lũy kế 5 tháng là 3.599,8 tấn, bằng 19% kế hoạch năm. Riêng mảng tiêu thụ trong tháng 5 là 343,4 tấn, lũy kế lên 4,955.17 tấn, bằng 27% kế hoạch 2010.
 

Nguồn Vietstock

Gọi ngay