cây cao su giống, cây giống cao suMục đích của việc phát hành để huy động vốn cho dự án đầu tư nhà máy sản xuất lốp radian toàn thép công suất 1 triệu chiếc/năm.

Việc phát hành 10 triệu cổ phiếu đã được thông qua trong đại hội cổ đông năm 2010 của CTCP cao su miền Nam – Mã: CSM. Tuy nhiên, trong năm 2010, CSM đã tiến hành hai đợt phát hành tăng vốn để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng nên việc phát hành chưa thực hiện được.

Do vậy, năm 2011, HĐQT tiếp tục trình ĐHCĐ thực hiện việc phát hành 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4,225:1.

Giá phát hành cổ phiếu ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thị trường để xác định mức giá phát hành phù hợp và có lợi nhất cho công ty và cổ đông.

Năm 2011, CSM đặt kế hoạch 120 tỷ đồng lợi nhuận, giảm 35% so với thực hiện năm 2010.

Tuy nhiên kế hoạch doanh thu CSM đặt ra là 3.285 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm 2010.

Duy Linh (DVT.vn)
Facebook
Google+
Twitter