Chuan bi giao cay giong cao su den binh duong

Mưa đã về đến Bến Cát. ..Tỉnh Bình Dương..Mùa trồng mới bắt đầu. !!!!

Chuan bi giao cay giong cao su den binh duong

Chuan bi giao cay giong cao su den binh duong

Chuan bi giao cay giong cao su den binh duong

Chuan bi giao cay giong cao su den binh duong

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter