351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

caosugiong.comMục tiêu đến năm 2015, công ty sẽ có lợi nhuận từ trồng và chế biến cao su.

Công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai (Mã: DLG) công bố nghị quyết hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011-2015.

Năm 2011, doanh thu đặt mục tiêu doanh thu là 1.399 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2010. Lợi nhuận phấn đấu đạt 100 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước. Đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận đó là xây dựng dân dụng và ngành truyền thống lần lượt là 52 tỷ đồng và 23 tỷ đồng.

DLG cũng dự kiến đến năm 2015, doanh thu đạt khoảng 4.969 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với kế hoạch năm 2011. Lợi nhuận mục tiêu đạt 1.250 tỷ đồng, và năm 2015 công ty sẽ có lợi nhuận từ trồng và chế biến cao su dự kiến đạt 20 tỷ đồng.

Thùy Trang (DVT.vn)

Gọi ngay