Cao su giong stump tran lh 90952

Stump trần giống LH 90/952 nhổ giao Đạ Tẻ huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng .. mùa trồng mới năm 2014.

Cao su giong stump tran lh 90952

Cao su giong stump tran lh 90952

Cao su giong stump tran lh 90952

Cao su giong stump tran lh 90952

Cao su giong stump tran lh 90952

Cao su giong stump tran lh 90952

Cao su giong stump tran lh 90952

Cao su giong stump tran lh 90952

Cao su giong stump tran lh 90952

Cao su giong stump tran lh 90952

Facebook
Google+
Twitter