Chỉ là khởi đầu của tháng 4 ! Sáng nay đến tận nhà khách hàng ký hợp đồng nhận trồng mới 2 hecta bầu hạt giống LH 90/952 vào tháng 6/2018 …Xã Hoà Hiệp Tây Ninh .
Xin cám ơn người cũ giới thiệu cho Cao su giống Hạnh có thêm một khách hàng mới !

Facebook
Google+
Twitter