351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

cây cao su giống, cây giống cao suSản lượng cao su thiên nhiên tháng 2/2011 giảm 15,8% từ 108.625 tấn (tháng 1) xuống còn 91.449 tấn, tuy nhiên, so với cùng kì năm 2010 (81.031 tấn) mức sản lượng này đã tăng 12,9%.

Tổng dự trữ tính đến thời điểm cuối tháng 2/2011 đạt 191.538 tấn, tăng 7.2% so với tháng 1 nhưng giảm 1,1%  so với cùng kì năm 2010 (193.685 tấn). Trong đó, khu vực sản xuất tư nhân đóng góp 94,2% tổng sản lượng, phần còn lại (5,8%) thuộc về thành phần kinh tế tập thể.

Tình hình xuất khẩu tháng 2/2011 của cao su thiên nhiên giảm 10,9% đạt 69.638 tấn, thấp hơn so với mức sản lượng tháng 1 là 78.143 tấn, tuy nhiên, so với cùng kì năm ngoái, mức này đã tăng 4.342 tấn.

Nhập khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 2 giảm 23.3% từ 70.551 tấn (tháng 1) xuống còn 54.083 tấn, vẫn cao hơn so với mức 50.362 tấn cùng kì năm ngoái.

(Nguồn: AgroMonitor)

Gọi ngay