caosugiong.comSau vài cơn mưa lớn vườn cao su ở các huyện Phú Giáo, Bến Cát, Tân Uyên,…. của Bình Dương lá non đã già ( xanh) người dân ở các khu vực này bắt đầu chuẩn bị vào vụ. Hiện các thương lái đã mua lai rai. Tuy nhiên, do thị trường còn nằm ngủ nên giá chưa xác định theo thị trường mà chủ yếu là do các thương lái tự định và cũng tùy thuộc vào nhà máy thu mua.Nhìn chung cao su Bình Dương sẽ bước chính thức vào vụ mùa trong vài tuần tới. – Caosugiong.com

Nguồn: thitruongcaosu.net

 

Facebook
Google+
Twitter