Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm 2011 – 2015 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG).

Theo kế hoạch,VRG sẽ trồng mới khoảng 200.000ha cao su, trong đó 140.000ha ở ngoài nước, nâng tổng diện tích đạt khoảng 500.000ha vào năm 2015.

VRG phấn đấu đạt một số chỉ tiêu cụ thể: Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng bình quân 15%/năm; nộp ngân sách khoảng 3.500 tỷ đồng/năm; đầu tư phát triển hàng năm trên 15.000 tỷ đồng; tạo thêm 70.000 – 80.000 việc làm mới (cả trong nước và ngoài nước), nâng tổng số lao động tập đoàn lên 200.000 người đến năm 2015.

Nguồn : Lê Hân (danviet.vn)

Facebook
Google+
Twitter