351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

Viện nghiên cứu cao su Sri Lanka (RRISL: Rubber Research Institute of Sri Lanka) vừa giới thiệu dao cạo mủ được cải tiến về mặt kỹ thuật có thể dùng để khai thác mủ mà không làm phương hại đến cây và còn giúp khai thác khối lượng tối đa mủ cao su từ cây.

Các nhà trồng cao su có thể thu hoạch tốt sản lượng cao su nếu công việc cạo mủ được làm đúng đắn. Theo các nhà chuyên môn, những ai chưa được đào tạo cạo mủ thì không thể sử dụng dao cạo mủ thông thường mà không làm phương hại đến cây. Được đào tạo tốt và có nhiều kinh nghiệm là điều kiện tiên quyết để sử dụng dao cạo mủ một cách đúng đắn.
Ngành cao su hàng năm đã bị mất một khối lượng lớn lợi nhuận là do không thể cạo mủ mà không làm hại cây. Khi bị cạo phạm, đời sống của cây sẽ bị giảm.
Làm giảm đời sống của cây và sự cẩu thả trong khi khai thác mủ có thể có hậu quả nghiêm trọng đối với ngành cao su trong nước, cho nên Viện nghiên cứu cao su Sri Lanka đang giới thiệu dao cạo mủ mới như là một giải pháp để giải quyết các vấn đề nêu trên. Con dao cạo mủ cải tiến này có thể kiểm soát bề dày vỏ của nhát dao cạo và cũng sẽ bảo vệ bề dày vỏ.
“Dao cạo mủ mới cũng sẽ bảo vệ thượng tầng của cây mà không gây hại. Mọi người dù không có kinh nghiệm hoặc chưa được đào tạo cạo mủ cũng có thể sử dụng dao cạo mủ mới này mà không gặp vấn đề gì.”
Các chủ đồn điền cao su và các nhà trồng cao su có thể mua dao cạo mới này tại Phòng dịch vụ tham vấn của Viện nghiên cứu cao su Sri Lanka tại Ratmalana, Viện nghiên cứu cao su Sri Lanka tại Agalawatta, Vụ phát triển cao su Sri Lanka và các Văn phòng khu vực tại Kalutara, Kegalle, Ratnapura, Galle và Monaragala.

(Rubber Market News, 11 tháng 09, 2012)
(Hiệp hội Cao su VN biên dịch (M.L.),
Nguồn: www.anrpc.org

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Đặc tính các giống cao su

Giống cao su RO 25/254

Giống cao su gỗ – mủ (RO 20/100 và RO 25/254) không có năng suất mủ cao như các giống lấy mủ đang trồng phổ