351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

Xuẩu khẩu cà phê, cao su và sắn tăng 3 chữ số trong 4 tháng đầu năm4 tháng đầu năm 2011, giá trị xuất khẩu cà phê tăng gần 112%, cao su tăng 115% và xuất khẩu sắn tăng 120% nhờ giá tăng mạnh.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta 4 tháng đầu năm nay ước đạt 26,94 tỷ USD, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lĩnh vực kinh tế trong nước chiếm 11,74 tỷ USD và xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 15,2 tỷ USD.

Trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu thì chỉ có 4 nhóm mặt hàng giảm về kim ngạch đó là đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm 24,3%, xuất khẩu than đá giảm 20%, xuất khẩu chè giảm 5% và mây tre, cói, thảm giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Các hàng hóa còn lại đều có kim ngạch xuất khẩu tăng, đặc biệt cà phê, cao su và sắn tăng trưởng tới 3 chữ số nhờ giá tăng vọt.

Kim ngạch xuất khẩu cà phê trong 4 tháng đầu năm đạt 1,39 tỷ USD, tăng 111,9% so với cùng kỳ năm ngoái, cho dù khối lượng chỉ tăng có 37,3% lên 650 nghìn tấn.

Xuất khẩu cao su đạt 209 nghìn tấn, tăng 32,9% so với 4 tháng đầu năm 2010 nhưng kim ngạch tăng tới 115,2% và đạt 913 triệu USD.

Sắn và sản phẩm sắn xuất khẩu 4 tháng đầu năm thu về 515 triệu USD, tăng 119,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Khối lượng xuất khẩu trong khi đó tăng 72,6% lên 1,503 triệu tấn. – Caosugiong.com

(Nguồn: Phương Thảo – cafef.vn)

Gọi ngay