Đẩy nhanh tiến độ phục vụ cho trồng mới vào mùa mưa năm nay !!!
Cao su giống Hạnh đã chuyển về bãi nhà hơn 5.000 bầu hạt giống LH 90/952 (Rriv 124 )
Mỗi loại giống đều để vị trí riêng biệt nên quý khách hàng yên tâm khi chọn lựa thuần chủng giống !..
Liên hệ :Mrs Hạnh 01695.41.51.21

Facebook
Google+
Twitter