351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

Share on facebook

Trở lại Phú Giáo sau những ngày dài chờ mưa !
Vùng đất vẫn thích ứng với Cao su bầu hạt giống Rriv209
Và những bầu 2 tầng lá chỉ dành cho trồng dặm khi mưa thật sự trở lại nơi đây .. nơi đã trồng mới 30 hecta vào giữa tháng 5/2019
Hãy liên hệ CAO SU GIỐNG HẠNH 
✅0️⃣3️⃣9️⃣5️⃣.4️⃣1️⃣.5️⃣1️⃣.2️⃣1️⃣

Gọi ngay