351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

Share on facebook

Giữa cái nóng gay gắt của Tây Ninh … Cao su giống Hạnh đã khẩn trương giao bầu 3 tầng lá giống LH 90/952 về Kontum .. và đến tối trời cũng đã lên xe trồng mới cho 15 hecta như kế hoạch năm 2019 !!

Năm nay hầu hết các vùng miền khi liên hệ đặt giống Cao su chủ đạo vẫn là Rriv 209 và Bp235 dạng bầu hạt cắt ngọn hoặc đã được chăm sóc từ 1 đến 2,3 tầng lá !!

Cơ sở ngày càng nhận nhiều cuộc gọi qua số điện thoại đã dần quen thuộc Mrs Hạnh 0395.41.51.21 khi trao đổi… không những liên hệ đặt giống mà còn nhiều lãnh vực khác như chăm sóc , bón diêm , …vv…

Đã vào mưa .. cao su cũng vào thời điểm để trồng mới .. vẫn còn hàng chục ngàn bầu hạt thích ứng với vùng đất của quý khách hàng khi quyết định sẽ trồng vào tháng 7.8.9.10 trong năm nay !!

Gọi ngay