Cao su giống Rriv 209 vừa quảng bá đã có đại gia và “thiên kim tiểu thư “của huyện Củ Chi đến mua về trồng thử nghiệm !!
Và những bầu dính đầy đất đã được xe Innova đưa về dinh !…
…Hết tầng lá già .. chấp nhận lấy luôn tầng lá non ..vì giống chuẩn và cây lên mầm quá đạt !!!..
Cho nên :
Kinh tế … Chỉ có thể là trồng Cao su

 

Facebook
Google+
Twitter