351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

Cao su giống Rriv 209 vừa quảng bá đã có đại gia và “thiên kim tiểu thư “của huyện Củ Chi đến mua về trồng thử nghiệm !!
Và những bầu dính đầy đất đã được xe Innova đưa về dinh !…
…Hết tầng lá già .. chấp nhận lấy luôn tầng lá non ..vì giống chuẩn và cây lên mầm quá đạt !!!..
Cho nên :
Kinh tế … Chỉ có thể là trồng Cao su

 

Gọi ngay