Trời mưa nhiều ngày vẫn không ảnh hưởng đến giao nhận bầu trồng mới cho khách hàng Tân Châu..

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”10″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_imagebrowser” ajax_pagination=”1″ template=”default” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Facebook
Google+
Twitter