Vườn bầu hạt lai ghép giống PB235 được 45 ngày tuổi chuẩn bị giao trồng mới cho khách hàng xã Phước Vinh vào ngày 15/3 diện tích 16 hecta .
Còn hơn 5000 bầu cắt ngọn sẽ chuyển về sân bãi chăm sóc lên tầng lá .!
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ Cao su giống Hạnh : Phone 01695.41.51.21
Địa chỉ: 351 Ấp 3, Xã Bến Củi, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh .

Facebook
Google+
Twitter