Chủ nhật .. một buổi sáng tuyệt vời với thời tiết biết chiều lòng người !!
Giao bầu hạt tầng lá giống Bp235 cho khách hàng Bà Nhã Sóc Lào .
Vẫn mãi “Khách hàng là Thượng đế “ nên được lựa chọn từng bầu một ..Giá còn rẻ hơn bình thường !!…
Liên hệ trồng Cao su sớm nhé :
Hạnh 0395.41.51.21.

Facebook
Google+
Twitter