37363179_2085269515072994_4806317121485144064_n
Bến Củi mưa kéo dài từ trưa !! Thời tiết thuận lợi … giao bầu hạt tầng non Rriv 209 cho xã nhà Ấp 1  
Facebook
Google+
Twitter