Giống cao su Rriv5 (LH 82/198 ) tầng lá sẽ được trồng vào cuối tháng 7/2015 tại đất An Lập ..Dầu Tiếng.. Bình Dương.

10350511_1593112617622022_4078241718969072501_n 11401321_1593112630955354_3719642632047774269_n 11536033_1593112607622023_4090373903343662091_n

Facebook
Google+
Twitter