Buổi sáng giao bầu Rriv 209 trồng mới 8 ha xã Tân Phong … Đầu giờ chiều lại tất bật đến Tỉnh lộ 7 nhận trồng mới 3 ha giống Bp235 cho khách hàng ..
Facebook
Google+
Twitter