Bầu đang lên tầng lá non !…….. Cám ơn quý khách hàng xã Thanh An và Nông trường Bò Sữa Củ Chi sẵn sàng chờ đến cuối tháng sẽ trồng mới !
Giống Bp235 bao giờ cũng là “đỉnh điểm “ của sự lựa chọn !!
Và vẫn còn hàng ngàn bầu hạt Rriv 209 chuẩn bị cho tháng 7 cho mùa mưa không dứt trong năm nay !…
Quý khách liên hệ đặt hàng :
Cao su giống HẠNH 01695.41.51.21

Facebook
Google+
Twitter