Thêm một hợp đồng 3000 bầu hạt tầng lá giống LH/90/952 chuẩn bị cho tháng 9/2015 tại xã Chà Là, Tây Ninh.

11760104_1600937623506188_8224407569481158221_n 10408924_1600937526839531_1806746650658012028_n 11219722_1600937556839528_7299487898710504237_n 11701158_1600937513506199_1791346234333360203_n 11745416_1600937693506181_5396286331399976356_n

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter