Tin vui cho ngày 20/10 …Hợp đồng bầu hạt một tầng lá giống Pb235 giao vào tháng 6/2018 cho khách hàng Xã Định Thành, Dầu Tiếng, BD.

Facebook
Google+
Twitter