Hợp đồng giao stump trần cao su giống BP 235RRIV 209 cho khách hàng Châu Thành trồng 6hecta vào tháng 4/2018 !
Lì xì cho năm mới cơ sở giảm 10% và tặng tỉ lệ 5% khi giao cây !!!
Ngoài ra miễn phí chi phí vận chuyển cùng công xuống tại bãi nhận !!!

Giới thiệu giống cao su RRIV 209

 

Facebook
Google+
Twitter