Cao su trồng cho tiểu điền Lai Thủy ở Tân Biên được hai tháng tuổi ,trồng xen canh với mì ,chăm sóc kỹ ,cây giống tốt..cám ơn ông bà đã gửi hình…

khachhangguicaosugiong (4) khachhangguicaosugiong (5) khachhangguicaosugiong (1) khachhangguicaosugiong (2) khachhangguicaosugiong (3)

Facebook
Google+
Twitter