Hợp đồng đã ký vào sáng nay .Chuẩn bị cho mùa trồng mới tháng 3/2016.
Khách hàng có nhu cầu có thể đặt hàng ngay hôm nay.

caosugiong-2707 (2) caosugiong-2707 (1)

Facebook
Google+
Twitter