40607005_2130119713921307_567991235709501440_n

Mưa đều vài ngày .. !
Thuận lợi cho trồng mới và trồng dặm !..
Bầu hạt tầng lá giống Bp235 và Rriv 209 đã sẵn sàng cho quý khách hàng trồng trong tháng 9 này
Gọi cho tôi : Cao su giống Hạnh 
*****01695.41.51.21.*****

Facebook
Google+
Twitter