Thêm một lần mượn sân 2 nhà hàng xóm tốt bụng để 3.000 ngàn bầu hạt lai giống Bp235 chuẩn bị cho khách hàng trồng mới vào tháng 7/2018 .
Quý khách có nhu cầu trồng cao su xin liên hệ ngay :Mrs Hạnh

 

Facebook
Google+
Twitter