Xịt dưỡng chiều nay ! Chăm sóc chuẩn bị cho bầu giống Bp235 về chủ mới vào tuần sau !!!
Khách hàng liên hệ : Mrs Hạnh 01695.41.51.21 để lựa chọn giống tốt về trồng mới !! Mùa mưa sắp đến rồi !!

Facebook
Google+
Twitter