Ra quân ngay ngày đầu của tháng 8 ,bây giờ chỉ chờ thêm vài cơn mưa nữa thôi sẽ trồng mới 2 hecta cao su cho khách hàng cty bò sữa huyện Củ Chi.

caosugiong-cu-chi (5) caosugiong-cu-chi (1) caosugiong-cu-chi (2) caosugiong-cu-chi (3) caosugiong-cu-chi (4)

Facebook
Google+
Twitter