Ra quân từ lúc trời chưa sáng !! Chiều nay dự kiến sẽ trồng xong 7 ha còn lại trong tổng số 21ha ..cho khách hàng Huyện Củ Chi Giống vẫn là Bp235 thuần chủng .. Thời tiết thuận lợi ..tỉ lệ sống sẽ đạt trên 99%
Facebook
Google+
Twitter