Thêm một ngày liên tiếp trong tháng 3…tháng khởi đầu cho mùa trồng mới năm 2018 !
Xin cảm ơn quý khách hàng từ Daklak đã đến nhận 10.000 stump trần giống Bp260 vào sáng ngày 7/3/2018

Facebook
Google+
Twitter