351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

Đây là định hướng chủ đạo trong công tác nông nghiệp năm 2016 của VRG. Trong đó, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây; đảm bảo giá thành và suất đầu tư đáp ứng được yêu cầu; tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng đất, là những nhiệm vụ trọng tâm.

Xen canh hàng kép được 3.542 ha

Năm 2015, điều kiện thời tiết bất lợi, mưa muộn, khô hạn kéo dài hơn mọi năm, đã ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch (KH) sản lượng của các công ty. Khắc phục khó khăn, VRG đã hoàn thành vượt mức KH sản lượng, khai thác được 265.067 tấn mủ, vượt 8% so KH. Đặc biệt, có 16 công ty hoàn thành KH sản lượng trước thời gian quy định từ 15 đến 34 ngày và được Tập đoàn khen thưởng hàng trăm triệu đồng mỗi đơn vị.

Kết thúc năm 2015, toàn VRG có 8 công ty gồm: Tây Ninh, Đồng Phú, Phước Hòa, Bình Long, Lộc Ninh, Phú Riềng, Kon Tum, Bình Thuận và nhiều nông trường vững chân trong CLB 2 tấn/ha. Theo Phó TGĐ Nguyễn Tiến Đức, đạt được kết quả như trên là nhờ ngay từ đầu mùa cạo, các công ty thực hiện tốt và kịp thời các chỉ đạo kèm những giải pháp trong công tác quản lý, chăm sóc vườn cây kinh doanh.

Công ty bón phân theo năng lực vườn cây, kích thích sớm theo nhóm, quy hoạch và quản lý tốt mặt cạo, phun phòng bệnh, bảo vệ sản phẩm tốt. “Sự chủ động của các công ty trong việc áp dụng các giải pháp giảm giá thành tùy theo điều kiện vườn cây cụ thể trong áp dụng phân bón, phòng bệnh hại, kích thích, đã góp phần ổn định năng suất vườn cây. Ngoài ra, việc củng cố công tác quản lý kỹ thuật vườn cây khai thác tốt hơn, đã góp phần gia tăng năng suất sản lượng mủ của công ty”, ông Đức cho biết.

Năm 2015, VRG đã tái canh trồng mới trên 19.759 ha, giảm 11.911 ha so năm 2014 (31.671 ha), đạt 100% KH. Diện tích cao su KTCB là 235.741 ha, tăng 24.961 ha so với năm 2014 (210.779 ha). Qua kiểm tra, chất lượng vườn cây TCTM và KTCB đều đạt tỷ lệ cây sống cao, vườn cây sinh trưởng tốt. Phó TGĐ Nguyễn Tiến Đức cho biết thêm, chủ trương giảm suất đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đã góp phần giảm suất đầu tư vườn cây, giảm giá thành theo định hướng của Tập đoàn, trong khi chất lượng vườn cây vẫn được bảo đảm. Thực hiện chủ trương nâng cao hiệu quả sử dụng đất, các công ty tích cực trồng xen canh, nhất là những nơi có điều kiện thuận lợi như Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Hầu hết các công ty trồng xen cây ngắn ngày trên hàng đơn như bắp, mía, đậu, dưa hấu, mè, thơm… và cây dài ngày như cà phê, keo, tràm trên hàng kép.

Năm 2015, diện tích xen canh hàng kép thực hiện được 3.542 ha, trong đó khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung là 1.452 ha; Đông Nam bộ khoảng 2.090 ha. Đánh giá bước đầu, cả cây trồng xen và cây cao su đều phát triển tốt. Các công ty triển khai theo quy trình trồng xen đã ban hành.

Tập trung nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây

Phó TGĐ Nguyễn Tiến Đức cho biết, định hướng công tác nông nghiệp năm 2016, tiếp tục duy trì và nâng cao năng suất chất lượng vườn cây với các giải pháp bổ sung đã đề xuất, bảo đảm giá thành và suất đầu tư đáp ứng yêu cầu; thực hiện các giải pháp xen canh trên vườn cây nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong ngắn và dài hạn; tiếp tục chỉ đạo các công ty quyết liệt thực hiện các giải pháp giảm giá thành trên vườn khai thác phù hợp, nhưng vẫn bảo đảm năng suất, sản lượng.

Thực hiện định hướng trên, lãnh đạo Tập đoàn, Ban chuyên môn cùng lãnh đạo các công ty, đơn vị tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Giám sát việc áp dụng thực hiện các chủ trương giảm suất đầu tư nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, trong công tác đầu tư chăm sóc vườn cây, bảo đảm chất lượng theo đúng quy trình kỹ thuật; trong khai thác, nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật theo hướng chế độ khai thác có hiệu quả kinh tế – kỹ thuật dựa trên cường độ cạo thấp và áp dụng kích thích mủ hợp lý, áp dụng các biện pháp giải quyết vấn đề thiếu lao động như chuyển sang chế độ cạo D4, thu mủ đông tại lô, cơ giới hóa trong chăm sóc.

Đã trao đổi được 8 giống cao su quốc tế

Ông Đỗ Kim Thành – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cao su VN (RRIV), cho biết đến nay đã tiến hành trao đổi hoàn chỉnh được 8 giống cao su mới với Ấn Độ. Hiện RRIV đang thực hiện trao đổi giống với Viện Nghiên cứu Cao su Thái Lan. Kế hoạch trong thời gian tới là tiếp tục tiến hành trao đổi giống cao su với một số quốc gia khác. Theo cam kết của các Viện Nghiên cứu Cao su quốc gia thành viên IRRDB (Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Cao su Quốc tế) trong Hội thảo về trao đổi giống cao su quốc tế năm 2013, thống nhất trao đổi giống giữa các quốc gia.

Các quốc gia như: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc, Sri Lanka, Bờ Biển Ngà, Indonesia, Myanmar, Nigeria, tổ chức CIRAD (Pháp)… sẽ trao đổi khoảng 50 giống cao su khác nhau. Mỗi quốc gia trao đổi tối đa 5 giống. Bên cạnh trao đổi đa phương, RRIV còn thực hiện trao đổi song phương với Viện Nghiên cứu Cao su Thái Lan và Ấn Độ. Ngoài 5 giống đưa ra trao đổi chung, các bên còn chọn lựa những giống tốt của nhau để trao đổi. Sau khi tiến hành trao đổi, các giống sẽ được trồng khảo nghiệm ở các nước, đồng thời mở rộng khuyến cáo, nhân rộng cơ cấu giống trong nước. Mục đích mở rộng nguồn di truyền để tạo tuyển giống sau này.

Bình Nguyên – Tạp Chí Cao Su Việt Nam

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter