Thêm một lần trở lại Tân Biên ..và giống cao su LH 90/952 đã và đang thật sự “thu hút” các tiểu điền trên mảnh đất Tây Ninh này .

 

1897003_1587956431470974_657780942056240096_n

1625671_1587956474804303_172763122727540004_n

11264813_1587956461470971_6255907559570692623_n

Facebook
Google+
Twitter